ข้อมูล eBook

ชื่อ: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้แต่ง: อนุวัฒน์ โคตรพัฒน์

สำนักพิมพ์: เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช