ข้อมูล eBook

ชื่อ: Short Note BIOLOGY สรุปชีววิทยา ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ

ผู้แต่ง: ทีมวิชาการติวเตอร์

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป Mind Map และรูปภาพประกอบ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, 9 วิชาสามัญ, ชิงทุน, โควตา, สอบตรงเข้าคณะต่างๆ, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และระบบใหม่ TCAS

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-06-23 01:14
2021-05-31 00:27
2021-05-15 00:18