ข้อมูล eBook

ชื่อ: Short Note Thai สรุปภาษาไทย ม.ต้น อ่านก่อนสอบ

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมเนื้อหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมต้นอย่างกระชับครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ออ่านก่อนสอบโดยเฉพาะ เพื่อพิชิต o-net,เพิ่มเกรด,ชิงทุน,สอบเข้า ม. 4 โรงเรียนดังทั่วประเทศ