ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัยเล่มแรกของหนู หนูดีไม่มีวินัย

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สนุกและเรียนรู้ไปกับนิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัยเล่มแรกของหนู ที่จะสอนให้หนูน้อยมีระเบียบวินัย รู้จักควบคุมตัวเอง และมีความรับผิดชอบ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างสมาธิ และจินตนาการ พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น EF, AQ, EQ, TQ, SQ, OQ, IQ และ PQ เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว