ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไอติม ติดเกม

ผู้แต่ง: สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  :  sun child Learning  ราคาปก  :  65  บาท 
นิทานเรื่องไอติม ติดเกม เป็นหนังสือนิทานชุดสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดี มีหนูน้อยไอติมมาชวนเพื่อนๆ
ให้รู้จักการดูแลตนเอง เพื่อเติบโตเป็นเด็กที่เก่ง ฉลาด ดี และมีความสุข 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com