ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไอติม ช่วยงานบ้าน

ผู้แต่ง: สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  :  sun child Learning  ราคาปก  :  65  บาท 
นิทานสำหรับเด็ก ชุดสร้างเสริมทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวัน "ไอติม ช่วยงานบ้าน"
เป็น 1ในหนังสือนิทานชุดสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดี มีหนูน้อยไอติมมาชวนเพื่อนๆ ให้รู้จักการดูแลตนเอง
เพื่อให้เติบโตเป็นเด็กที่เก่ง ฉลาด ดี และมีความสุข 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com