ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สนุกคิดคณิตอัจฉริยะ ตอนอลหม่าน ร้านเบเกอรี่

ผู้แต่ง: Read comice Publishing

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

หมวดหลัก: การศึกษา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร - การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม - เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ และเศษส่วนอย่างต่ำ - การเปรียบเทียบเศษส่วนที่เท่ากัน การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ไม่เท่ากัน - รวมโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย